ANPCDEFP- institutia finantatoare programe mobilitate europeana

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

 – instituția finanțatoare a programelor de mobilitate europeană-

 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a luat ființă la 27 ianuarie 2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 76/27.01.2005, fiind creată ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

ANPCDEFP s-a constituit inițial prin fuziunea Agenției Naționale Socrates și a Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională Leonardo da Vinci, ambele funcționând încă din 1996.

Misiunea ANPCDEFP:
ANPCDEFP facilitează accesul la alternative europene de învățare continuă și activă. Pentru aceasta ANPCDEFP:

  1. Gestionează și alocă fonduri europene în domeniul educației, formării profesionale și tineretului,
  2. Sprijină instituțiile, organizațiile și persoanele în a-și dezvolta capacitățile și competențele,
  3. Încurajează și sprijină crearea de rețele, schimbul de experiență, de bune practici și know-how,
  4. Formează și schimbă atitudini și mentalități,
  5. Adoptă și promovează valorile europene și integrează valorile românești în context european,
  6. Promovează o cultură a excelenței,….în numele Comisiei Europene.

Viziunea ANPCDEFP:
ANPCDEFP este o organizație care crede că procesul de învățare continuă și activă poate fi de folos și că reprezintă esența unei Europe care promovează solidaritatea și diversitatea. De aceea oferă posibilitatea de a ne îmbunătăți continuu prin accesarea programelor europene de educație, formare profesională și tineret care ni se potrivesc cel mai bine.

ANPCDEFP tinde să devină un model în care calitatea serviciilor oferite să facă diferența. Acest țel va fi atins prin a demonstra că sunt un finanțator profesionist, responsabil, suportiv și echitabil. Un partener solid, de încredere și performant. O instituție resursă care să poată oferi consultanța în elaborarea politicilor educaționale, de formare și pentru tineret. Un promotor al responsabilității sociale. Un catalizator în schimbarea mentalităților.

La rândul ei, ANPCDEFP este o instituție care inițiază, dezvoltă sau participă la proiecte naționale și internaționale, se implică în acțiuni de responsabilitate socială (de la voluntariat în comunitate, la campanii de ecologizare, sprijinirea și promovarea cauzelor sociale, la acțiuni filantropice) și are o rețea de colaboratori care susțin activitatea și proiectele Agenției în teritoriu.

Informații preluate de pe site-ul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Pentru mai multe detalii consultați: www.anpcdefp.ro.