BURSE SI REZIDENTE 2013

Bursele Ion Mincu

Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având în vedere încurajarea absolvenţilor la nivel de doctorat în domeniile predilecte – arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric –, de a-şi perfecţiona studiile, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.

Se acordă anual două burse, în valoare de 3 000 EUR, pentru o perioadă de două luni.
Data limită pentru depunerea dosarelor este 1 octombrie 2013.
Numărul de burse acordate anual: 2 burse.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: Arhitectură; Urbanism; Conservarea patrimoniului cultural şi istoric.
Durata bursei: 2 luni.

Detalii suplimentare: AICI […]

Bursele Lucian Blaga

Bursa „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi constă din subvenţia pentru a petrece trei luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie dintr-o altă ţară revelevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat, respectiv a lucrărilor de cercetare care urmează a fi publicate.

Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării de doctorat, şi/sau scrisorile de confirmare ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30 iunie 2013.
Valoarea unei burse: 4500 EUR.
Numărul de burse acordate anual: 3.
Durata bursei: maximum 3 luni.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material

Detalii suplimentare: AICI[…]

Bursele Nicolae Iorga

Bursa „Nicolae Iorga” se acordă românilor care trăiesc în afara ţării şi constă din subvenţia pentru a petrece trei luni într-o instituţie din România.
Următorul program este dedicat exclusiv perfecţionării academice, vizând studenţi din anii terminali, masteranzi şi/sau doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de licenţă/masterat/doctorat.

Bursele, în număr de 3, se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de licenţă/masterat/ doctorat. Tematica proiectelor se va referi la România.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie 2013.
Valoarea unei burse este de 2 000 EUR/persoană.
Programul de cercetare se întinde pe durata a 2 luni, perioadă indicată de către candidaţi în cadrul proiectului de cercetare.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Detalii suplimentare: AICI […]

Sursa: ICR Romania