Documente europene utile – Ce este Youthpass și învățare non-formală

Certificatul Youthpass este un document de recunoaștere a activităților de formare și a competențelor obținute în cadrul Programului Tineret în Acțiune (TiA), program care vizează susținerea activităților de învățare non-formală pentru tineri. TiA continuă programul Tineret (2000-2006) și este implementat în perioada 2007-2013.

Certificatul vizează competențele obținute în contexte non-formale (și informale). Cum aceste competențe rămân de obicei necertificate, ele sunt dificil de utilizat în parcursul ulterior de formare sau dezvoltare profesională.

Ca atare, aceasta nouă inițiativă, intrată în vigoare in iulie 2007, oferă tinerilor implicați în proiecte Tineret în Acțiune posibilitatea de a descrie ce au făcut/învățat/obținut (în termeni de activități, cunoștinte, abilități, atitudini) prin participarea la proiectele respective.

În schimb, Certificatul Youthpass nu reprezintă:
* un document care oferă anumite drepturi posesorului,
* o acreditare formală a unor competențe,
* un document care înlocuiește certificările obținute în cadrul învățării formale,
* un certificat pentru persoanele care participă la activități în afara programului TiA,
* un document de recunoaștere a unor rezultate ale învățării în cadrul programului Tineret (care a fost finalizat in 2006).

Certificatul Youthpass poate fi folosit pentru a:
* administra mai bine parcursul de formare individuală și a reflecta rezultatele învățării non-formale,
* obține o recunoaștere socială a activității tinerilor,
* mări șansele de angajare ale tinerilor,
* mări șansele lor de acces la diferite forme de învățare permanentă.

Învățarea non-formală:
Învățarea non-formală se desfășoară în afara curriculum-ului din sistemul de educație formală. Spre deosebire de învățarea formală, care este structurata și parte a unui sistem reglementat, cu proceduri de certificare/validare recunoscute, și de învățarea informală, care este neplanificată și în general nestructurată, putând avea loc oricunde și oricând, învățarea non-formală este voluntară și planificată.

Învățarea non-formală presupune, în general:
• o delimitare clara în raport cu activitățile de învățare din sistemul formal (școli, universități, centre de formare, învățământ la distanța etc.),
• structurare (obiective precise, stabilite în avans; instrumente și metode de învățare clar precizate; program bine definit cu termene limită; implicarea mentorilor sau formatorilor),
• lipsa unei certificări formale a rezultatelor învățării,
• participarea activă a celor care învăță,
• metode inovative și neconvenționale.

Pentru informații suplimentare consultați site-ul http://www.europass-ro.ro