Învatare pe tot parcursul vieții – COMENIUS

Comenius este prima componenta a Programului Învățare pe tot parcursul vieții. Se adresează instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și privat (de la grădinițe la școli postliceale) și tuturor membrilor comunității educaționale care își desfășoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum și autorităților locale, asociațiilor de părinți sau ONG-urilor care activează în domeniul educațional.

Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate școlare, proiecte de formare a personalului didactic, rețele de parteneriat școlar, precum și participarea la stagii de formare inițială și continuă pentru a crește calitatea și a consolida dimensiunea europeană în educație.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor
 • sprijinirea elevilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională și cetățenie europeană activă.

  Obiective operaționale
 • creșterea calității și a volumului mobilităților elevilor și personalului didactic în diferite state membre
 • creșterea calității și a volumului parteneriatelor între școlile din diferite state membre, astfel încât să se ajungă la cifra de cel puțin 3 milioane de elevi implicați în activități educaționale comune pe durata programului (2007-2013)
 • încurajarea învățării limbilor străine moderne
 • sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare și bazate pe TIC (tehnologia informației și comunicării)
 • creșterea calității și a dimensiunii europene în formarea personalului didactic
 • sprijinirea procesului de îmbunătățire a abordărilor pedagogice și a managementului școlilor.

  Grupul țintă:
 • elevi
 • instituții de învățământ preuniversitar, în funcție de criteriile stabilite de fiecare stat membru
 • personal didactic și nedidactic din școlile mai sus-menționate
 • asociații, organizații non-profit, ONG-uri
 • persoane și organisme care răspund de învățământul preuniversitar la nivel local, regional și național
 • centre de cercetare și instituții implicate în învățarea pe tot parcursul vieții
 • instituții de învățământ universitar
 • organisme ce oferă servicii de orientare, consiliere și informare.

  Programul Comenius finanțează următoarele tipuri de activități:

 • Parteneriate școlare, proiecte multilaterale și bilaterale:
 • Proiecte Comenius Regio:
 • Mobilități individuale:
 • Proiecte multilaterale
 • Rețele multilaterale
 • Măsuri acompaniatoare – alte inițiative ce vizează promovarea obiectivelor Programului Comenius, inclusiv e-Twinning
  • Mobilități ale elevilor
  • Asistenți Comenius
  • Formare continuă pentru personalul implicat în educația școlară
  • Găzduirea unui asistent Comenius
  • Vizite pregătitoare

Acțiuni Comenius Data limită pentru depunere
Mobilități individuale:  
– Mobilități ale elevilor (vârsta minima 12 ani) 3 decembrie 2012
– Formare continuă pentru personalul implicat în educația școlară 16 ianuarie 2013, 30 aprilie 2013, 17 septembrie 2013
– Vizite pregatitoare Contactează Agenția Națională (AN)
– Asistenți Comenius 31 ianuarie 2013 Contactează AN
– Găzduirea unui Asistent Comenius Contactează AN
Parteneriate: 21 februarie 2013
– Parteneriate școlare Contactează AN
– Parteneriate REGIO 21 februarie 2013
Proiecte multilaterale 31 ianuarie 2013
Rețele 31 ianuarie 2013
Măsuri acompaniatoare, inclusiv e-Twinning 31 ianuarie 2013

 
Cine poate candida:

 • Pot solicita finanțare toate instituțiile implicate în educația școlară; instituțiile responsabile pentru sistemele și politicile de educație școlară la nivel local, regional și național
 • persoane individuale (elevi, studenți, profesori…), în cele mai multe cazuri pot participa la programul Comenius doar prin instituțiile din țara lor de origine
 • Aplicațiile trebuie trimise către Agențiile Naționale. Pentru Proiectele multilaterale, proiectele de Rețele și Măsuri acompaniatoare aplicațiile trebuie să fie trimise la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

  Contactează Agenția Națională pentru informații suplimentare:
  http://www.anpcdefp.ro/ , www.llp-ro.ro
  Lista tuturor Agențiilor Naționale poate fi găsită la: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

Important! Verificați Ghidul LLP 2013 pentru detalii despre acțiuni și modalitățile de participare.