Invatare pe tot parcursul vietii- programul Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci este parte integrantă a programelor de învățare pe tot parcursul vieții promovate de Comunitatea Europeană (2007-2013). Acesta vine în sprijinul proiectelor și activităților ce stimulează cooperarea, interschimbul și mobilitatea între sistemele de educație din cadrul Uniunii Europene.

Programul Leonardo da Vinci abordează nevoile de predare și învățare ale tuturor celor implicați în educația și formarea profesională, inclusiv plasamentele în întreprinderi ale altor persoane decât studenți, precum și în instituții și organizații ce furnizează sau facilitează astfel de activități educaționale și de formare.

Obiective specifice:

 • sprijinirea participanților la formarea profesională sau la alte activități de formare, în vederea dobândirii de cunoștințe, abilități și calificări pentru facilitarea dezvoltării personale;
 • susținerea îmbunătățirilor aduse calității și inovației în sistemele, instituțiile și practicile de formare profesională;
 • creșterea atractivității formării profesionale și a mobilității pentru angajatori și persoane fizice, facilitarea mobilității persoanelor aflate pe piața muncii.

  Obiective operaționale
  :
 • creșterea calității și a volumului mobilităților persoanelor implicate în educație și formare profesională inițială și în formare continuă;
 • creșterea calității și a volumului cooperării între instituții sau organizații furnizoare de educație și formare, întreprinderi, parteneri sociali și alte organisme relevante din Europa;
 • facilitarea dezvoltării de practici inovatoare în domeniul educației și formării profesionale, cu excepția nivelului terțiar, și transferul acestora, inclusiv de la o țară participantă la alta;
 • cresterea transparenței și recunoașterii calificărilor și competențelor, inclusiv a celor dobândite prin învățare non-formală și informală;
 • încurajarea învățării limbilor străine moderne;
 • sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici de învățare pe tot parcursul vieții, cu caracter inovator și bazate pe TIC (tehnologia informației și comunicării).

  Grupul țintă:
 • persoanele aflate în formare profesională la toate nivelurile cu excepția celui terțiar
 • persoanele aflate pe piața muncii
 • instituții și organizații furnizoare de oportunități de învățare în domeniile acoperite de Programul Leonardo da Vinci
 • personal didactic, formatori, alte tipuri de personal din instituțiile sus-menționate
 • asociații ale celor implicați în formare profesională, inclusiv asociații de elevi, părinți, profesori etc.
 • întreprinderi, parteneri sociali, inclusiv camere de comerț
 • organisme furnizoare de servicii de orientare, consiliere și informare în orice aspect legat de învățarea pe tot parcursul vieții
 • persoane și instituții responsabile de sistemele și politicile de formare profesională la nivel local, regional și național
 • centre de cercetare și instituții implicate în învățarea pe tot parcursul vieții
 • instituții de învățământ universitar
 • organizații non-profit, de voluntariat, ONG-uri.

  Sunt sprijinite următoarele acțiuni:
 • Mobilități individuale care pot include:
  – plasamente transnaționale de formare pentru persoanele în formare profesională inițială și pentru persoanele aflate pe piața muncii
  – mobilități (plasamente și schimburi) ale profesioniștilor în educație și formare profesională
 • Parteneriate (începand cu 2008) axate pe teme de interes reciproc pentru organizațiile participante
 • Proiecte multilaterale de transfer de inovație
 • Rețele tematice de experți și organizații care lucrează pe teme specifice legate de educația și formarea profesională
 • Vizite pregătitoare pentru mobilitate, parteneriate, proiecte sau activități ale rețelelor
 • Măsuri acompaniatoare: alte inițiative în vederea promovării obiectivelor programului Leonardo da Vinci.

  Acțiunile Leonardo da Vinci:
Acțiuni Leonardo Data limită pentru depunerea proiectelor
Mobilități individuale: 1 februarie 2013 Contactați AN
– Plasamente transnaționale în întreprinderi sau instituții de formare pentru persoane în formare profesională inițială (IVT)  
– Plasamente transnaționale în întreprinderi sau instituții de formare pentru persoane pe piața muncii (PLM)
– Mobilități (plasamente și schimburi) ale profesioniștilor în educație și formare profesională (VETPRO)  
Parteneriate 21 februarie 2013
Proiecte multilaterale: 31 ianuarie 2013
– Transfer de inovație  
– Dezvoltare de inovație  
Rețele tematice 31 ianuarie 2013
Măsuri acompaniatoare 31 ianuarie 2013

Cum se aplică:

Dosarele de candidatură pentru programul Leonardo da Vinci trebuie să fie depuse de către organizații și nu de către studenți, întrucât programul este menit să aibă impact asupra instituțiilor și sistemelor de formare, precum și să aducă beneficii participanților la program.

De aceea, studenți care au absolvit recent sau urmează un curs post-universitar sau de formare profesională, trebuie să contacteze responsabilul de proiect sau Biroul de Relații Internaționale din instituția în care studiază.

În România, programul este implementat de către Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP – (Departamentul Leonardo da Vinci).

Verificați Ghidul LLP 2013 pentru detalii despre acțiunile respective și modalități de participare.

 Mai multe informații găsiți și pe site-ul Comunității Europene pentru Educatie, la secțiunea Leonardo da Vinci.