Pentru tineri- Programul Tineret in Actiune

„Tineret în Acțiune” (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care susține activitățile de învățare nonformală pentru tineri, prin finanțarea de proiecte. Acesta vine în continuarea programului „Tineret” (Youth) și va fi implementat în perioada 2007 – 2013. Programul, cu finanțare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări, promovarea cooperării europene și contribuția la îmbunățătirea calității sistemelor de susținere a activității de tineret.

Programul Tineret în Acțiune are cinci Acțiuni operaționale. Sub-acțiunile descentralizate, care sunt gestionate de către Agențiile Naționale, sunt:

Sub-acțiunea 1.1 – Schimburi de tineri
Schimburile de Tineri oferă unor grupuri de tineri din diferite țări oportunitatea de a se întâlni și învăța despre culturile fiecărora, în cadrul unor activități clar stabilite. Grupurile planifică împreună Schimbul de tineri, abordnâd o temă de interes comun.

Sub-acțiunea 1.2 – Inițiative ale tinerilor
Inițiativele tinerilor susțin proiecte de grup dezvoltate la nivel local, regional și național, precum și proiecte europene. Acestea urmăresc schimbul de experiențe între tineri și învățarea experiențială.

Sub-acțiunea 1.3 – Proiecte pentru democrație participativă
Proiectele pentru democrație participativa susțin participarea tinerilor la viața democratică din comunitatea lor locală, regională sau națională, precum și la nivel internațional.

Acțiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat
Scopul Serviciului European de Voluntariat este de a susține participarea tinerilor la diverse forme de activități de voluntariat, atât in interiorul, cât și în exteriorul granițelor Uniunii Europene. Prin această Acțiune, tinerii participă individual sau în grupuri la activități non-profit, neplătite.

Sub-acțiunea 3.1 – Cooperare cu țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene
Această Sub-acțiune susține proiecte cu țări partenere din vecinătatea Uniunii Europene, respectiv Schimburi de tineri și Proiecte de formare și rețele în domeniul tineretului.

Sub-acțiunea 4.3 – Proiecte de formare și rețele
Această Sub-acțiune susține formarea celor activi în domeniul tineretului și în organizații de tineret, în special schimbul de experiență, expertiză și bune practici, precum și activități care pot conduce la proiecte, parteneriate și rețele durabile, de calitate.

Sub-acțiunea 5.1 – Întâlniri ale tinerilor și responsabililor de politici de tineret
Această Sub-acțiune susține cooperarea, seminariile și dialogul structurat între tineri, cei activi în domeniul tineretului și cei responsabili pentru politicile de tineret.

Informații detaliate despre candidați eligibili, termene limită de depunere a proiectelor TIA, acțiunile programului Tineret în Acțiune și cum se pot accesa fonduri prin intermediul acestora găsiți în secțiunile dedicate, prioritățile europene, dosarul de candidatură, procedurile de selecție, găsitâi pe site-ul http://www.tinact.ro/tia