Portofoliul Europass – documente europene utile

Europass este portofoliu personal de documente pe care cetățenii îl pot folosi pentru a-și face cunoscute calificările și competențele în Europa, în vederea facilitării accesului pe piața muncii sau al accesului la programe de educație și formare. Nu este vorba de un instrument de validare sau recunoaștere oficială a competențelor și calificărilor, ci de o platformă comună de prezentare a acestora, care facilitează recunoașterea lor la nivel european.

Portofoliul Europass cuprinde cinci documente:
1. Curriculum Vitae
2. Pașaportul lingvistic
3. Suplimentul la certificatul profesional
4. Suplimentul la diploma de licență
5. Documentul de mobilitate

Toate documentele Europass se eliberează gratuit și pot fi utilizate de oricine indiferent de nivel și domeniu de activitate pentru a facilita accesul pe piața muncii și la programe de formare. Documentele sunt, de asemenea, utile pentru a avea o imagine mai clară cu privire la cunoștințele, calificările și competențele dvs., pentru organizarea propriului parcurs de dezvoltare și formare.

Puteți contacta Responsabilul Europass aici sau la telefon (021) 201 07 67.

De asemenea, puteți consulta lista Centrelor Naționale Europass.

 

Curriculum Vitae

CV-ul Europass este documentul de baza al Portofoliului și oferă un cadru comun de descriere a competențelor și calificărilor. El înlocuiește CV-ul european, lansat în 2002.
CV-ul poate fi completat în următoarele moduri:

 • Descărcați formularul de CV Europass și îl completați ulterior. Formularul este disponibil în format Word sau PDF. De asemenea, puteți descărca instrucțiuni de completare și exemple de formulare completate.

Aici puteți completa CV-ul dvs. Europass online.

Aici puteți consulta instrucțiunile de completare.

Aici puteți vedea exemple de CV Europass.

 

Pașaportul European al Competențelor

Ce este?

Un portofoliu electronic care permite oricarei persoane să-și prezinte într-un mod comprehensiv competențele și calificările.

La ce folosește?

Pașaportul European al Competențelor (PEC) vă poate sprijini în:

 • găsirea unui loc de muncă,
 • accesarea unui curs de formare,
 • validarea competențelor pe care le dețineți.

Cum îl puteți completa?

Aici puteți începe crearea propriului Pașaport European al Competențelor prin adăugarea diferitelor documente care atestă competențele și calificările dumneavoastră. Aceste documente pot fi Pașaportul lingvistic, Suplimentul la certificatul profesional, Suplimentul la diploma de licență, copii ale diplomelor sau certificatelor de calificare etc.

Pașaportul lingvistic

Pașaportul lingvistic Europass este un instrument de autoevaluare a competențelor lingvistice. Pașaportul este parte a Portofoliului Lingvistic European, creat de către Consiliul Europei.

Documentul poate fi completat în următoarele moduri:

 • Descarcați formularul de Pașaport lingvistic Europass și îl completați ulterior. Formularul este disponibil în format Word sau PDF. De asemenea, puteți descărca instrucțiuni de completare și exemple de formulare completate.

Aici puteți completa Pașaportul lingvistic online.

Aici puteți consulta instrucțiunile de completare.

Aici puteți vedea exemple de pașaport lingvistic și grila de auto-evaluare.

 

Suplimentul la diploma de licență

Suplimentul la diploma de licență este un document anexat diplomei de licență, care oferă o descriere standardizată a tipului și nivelului calificării, a conținutului, a cadrului instituțional și a programului de studii absolvit, precum și a rezultatelor obținute pe parcursul studiilor. Suplimentul la diplomă se eliberează numai după promovarea examenului de finalizare a studiilor. Documentul este redactat bilingv, în limba română și într-o limbă de largă circulație.

Avantaje pentru studenți:

 • Facilitează compararea rezultatelor academice și a competențelor dezvoltate;
 • Oferă o descriere a carierei academice și a competențelor achiziționate pe durata studiilor;
 • Oferă o descriere obiectivă a realizărilor și competențelor achiziționate;
 • Facilitează accesul la oportunități de lucru sau studiu în străinătate.

Avantaje pentru instituții de învățământ superior:

 • Crește transparența calificărilor prin facilitarea recunoașterii academice și profesionale;
 • Crește vizibilitatea instituției la nivel european;
 • Facilitează angajarea absolvenților de învățământ superior;
 • Oferă un cadru european comun de descriere a rezultatelor învățării;

Suplimentul la certificatul profesional

Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile conținute în certificatele de competență profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Suplimentul nu reprezintă un substitut al certificatului original și nu propune un sistem separat de recunoaștere sau validare a competențelor profesionale.

Suplimentul poate fi eliberat doar de către instituția care a emis certificatul de competență profesională.

Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

Pentru a avea acces la formulare, trebuie să vă înregistrați ca utilizator (www.europass-ro.ro, optiunea „Înregistrare”, în colțul din dreapta sus). După completarea datelor de înregistrare, numele de utilizator și parola vor fi primite prin email. Contul de utilizator trebuie activat, urmând instrucțiunile din email.

Aici puteți descărca formularul suplimentului la certificatul profesional, în limba română.

Aici puteți descărca formularul suplimentului la certificatul profesional, în limba engleză.

Aici puteți descărca formularul suplimentului la certificatul profesional, în limba franceză.

Documentul de mobilitate

Documentul de mobilitate Europass este un document de prezentare a unei perioade de învățare/formare organizate într-o altî țară europeană (state membre UE, statele EFTA / EEA și țările candidate). Poate fi vorba de un stagiu de formare profesională într-o firmă, voluntariat în cadrul unui ONG, participarea la un program de mobilitate academică sau schimburi universitare, stagii de mobilitate în cadrul unui proiect european etc.

Experiența de mobilitate Europass este monitorizată de două instituții aflate în parteneriat – una în țara de origine, cealaltî în țara gazdă. În cadrul acestui parteneriat, cele două instituții stabilesc de comun acord obiectivele, conținutul și durata mobilității. De asemenea, fiecare participant urmează să fie ghidat și sprijinit de un mentor pe durata mobilității.

Orice persoană care a urmat o perioada de studiu / formare sau un stagiu într-o altă țară europeană poate beneficia de acest document, indiferent de vârsta sau nivelul sau de educație. Fiecare mobilitate trebuie susținută de un parteneriat între două organizații din țări diferite. Organizațiile partenere pot fi școli, universități, centre de formare, firme, ONG-uri, centre de cercetare etc.

Cum puteți participa

Persoanele interesate de efectuarea unei mobilități Europass trebuie să se adreseze instituției care umează să organizeze perioada de mobilitate. Selectarea persoanelor care urmează să beneficieze de mobilitățile respective este exclusiv responsabilitatea instituției organizatoare. Documentele de mobilitate urmează să fie eliberate de către instituția care organizează activitățile de mobilitate, după ce solicitările de eliberare a documentelor au fost validate de Centrul Național Europass. Formularele pot fi accesate doar în urma înregistrării ca utilizator pe site-ul Europass.

Important pentru beneficiarii Mobilități individuale de formare continua – Comenius:

Demersurile pentru eliberarea documentului de mobilitate sunt efectuate de inspectorul pentru programe educaționale europene din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, respectiv Inspectoarele Școlare Județene, după caz. Lista inspectorilor pentru programe educaționale europene poate fi consultată aici.

Documentul de mobilitate Europass poate fi emis numai dacă perioada de mobilitate:

 • are loc în cadrul unui program comunitar (Învățare pe tot parcursul vieții), sau
 • respectă următoarele condiții:
  • este inițiată de către o instituție (organizație) din țara de origine a beneficiarului, în scopul învățării / formarii profesionale,
  • între instituția inițiatoare și cea gazdă se încheie un acord scris în care sunt menționate: conținutul, obiectivele, durata stagiului, modul de pregătire lingvistică, mentorul/persoana de referință în instituția de origine și în instituția gazdă,
  • exista o solicitare de eliberare a documentului, validată de către CNE.

Aici puteți completa formularul prin care solicitați eliberarea de documente de mobilitate Europass, puteți consulta statutul solicitării dvs. sau o puteți anula.

Pentru a avea acces la formulare, trebuie să vă înregistrați ca utilizator (www.europass-ro.ro, opțiunea „Cont nou”, în colțul din dreapta sus). După completarea datelor de înregistrare, numele de utilizator și parola vor fi primite prin email. Contul de utilizator trebuie activat, urmând instrucțiunile din email.

Aici puteți descărca formularul documentului de mobilitate (EN).

Aici puteți descărca formularul documentului de mobilitate (FR).