Programul Grundtvig si actiunea Asistenti Grundtvig

Programul Grundtvig – prezentare generală

În Romania, programul Grundtvig este gestionat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Ghidul și alte documente aferente în limba română pot fi accesate aici. http://www.llp-ro.ro/?d=46

Obiectivele programului Grundtvig

Programul GRUNDTVIG își propune să ofere alternative educaționale și să îmbunătățească accesul celor care, indiferent de vârsta, doresc să dobândească noi competențe prin forme de educația adultilor. GRUNDTVIG vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învățare ale adulților și se adresează instituțiilor sau organizațiilor care asigură sau facilitează educația acestora.

Orice organizație din domeniul educației adulților, din sistemul formal, non-formal sau informal poate să participe la programul Grundtvig.

Adultul, în sensul programului Grundtvig, este o persoană de peste 25 de ani, sau un tânăr sub această vârstă, care nu mai este cuprins în sistemul formal de educație.

Obiective specifice

Programul Grundtvig intenționează:

 • să răspundă provocărilor educaționale impuse de îmbătrânirea populației/creșterea speranței medii de viață în Europa
 • să sprijine oferta și să răspundă cererii de alternative educaționale pentru adulți, cu scopul de a ameliora cunoștințele și competențele acestora

Obiective operaționale

Prin acțiuni și tipuri de activități specifice programul Grundtvig își propune:

 • să crească accesibilitatea, calitatea și volumul mobilităților în Europa, pentru persoanele implicate în educația adulților; până în anul 2013 se preconizează acordarea de sprijin financiar pentru cel puțin 7000 de persoane
 • să amelioreze calitatea și să crească volumul cooperării între organizațiile implicate în educația adulților în Europa
 • să asiste persoanele care provin din categorii și contexte sociale vulnerabile și/sau marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstice și pe cei care au iesit din sistemul formal de educatie fără calificări de bază, pentru a le oferi oportunități, alternative de educație
 • să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educația adulților precum și transferul acestora de la o țară participantă la alta
 • să sprijine dezvoltarea de conținuturi informaționale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor și metodelor pedagogice inovative pentru învățarea pe tot parcursul vieții
 • să multiplice abordările pedagogice și să îmbunătățească managementul organizațiilor pentru educația adulților

Cine poate candida

 • Adulți care învață/cursanți adulți
 • Profesori, formatori sau alte categorii de personal din instituții și organizații de educația adulților
 • Persoane sau instituții responsabile cu inițierea și monitorizarea politicilor și sistemelor educaționale pentru adulți, de la nivel local, regional și național
 • Asociații și reprezentanți ai organizațiilor implicate în educația adulților, inclusiv asociații ale profesorilor sau asociații din domeniul educației
 • Instituții și organizații care oferă diferite tipuri de pregătire în educația adulților
 • Instituții implicate în formarea inițială și continuă a personalului din domeniul educației adulților
 • Organizații care furnizează servicii de orientare, consiliere și informare în domeniul educației adulților
 • Centre de cercetare în domeniul educației adulților
 • Firme, întreprinderi și IMM-uri
 • Organizații non-profit, asociații și fundații care lucrează în regim de voluntariat, organizații non-guvernamentale
 • Instituții din învățământul superior

Prin intermediul progamului Grundtvig pot fi finanțate:

 • Mobilități individuale – stagii, plasamente, cursuri sau schimburi de experiență între cei implicați în organizații sau instituții de educația adulților, formale cât și non-formale, sesiuni de formare sau de dezvoltare profesională a personalului implicat în educația adulților; vizite pregătitoare destinate constituirii Parteneriatelor și elaborării viitoarelor proiecte Grundtvig
 • Parteneriate (Parteneriate pentru Învățare Grundtvig), pe teme de interes comun pentru instituțiile participante
 • Proiecte multilaterale al căror scop este acela de a ameliora sistemele de educație a adulților prin dezvoltare și transfer de inovații și bune practici
 • Rețele de experți și organizații (Rețele Grundtvig) care vizează în mod deosebit:

 – dezvoltarea de mijloace pedagogice în domeniul educației adulților
– identificarea, îmbunătățirea și diseminarea de bune practici și metode inovative relevante
– furnizarea de materiale și conținuturi pentru proiectele și parteneriatele implementate de organizații terțe, pentru facilitarea activităților de cooperare și stimularea dimensiunii interactive între acestea
– dezvoltarea de instrumente pentru analiza de nevoi și pentru asigurarea calității în domeniul educației adulților

 • Vizite pregătitoare destinate reprezentantului unei instituții care dorește să participe la un seminar de contact sau la o întâlnire cu potențiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect Grundtvig
 • Măsuri acompaniatoare – alte inițiative menite să promoveze obiectivele Programului Grundtvig
Acțiunile Grundtvig Date limită
Mobilități individuale:  
– Vizite și Schimburi pentru personalul din domeniul educației adulților Contactați AN
– Ateliere 21 februarie 2013
– Asistenții Grundtvig 28 martie 2013
– Formare continuă a personalului implicat în educația adulților 16 ianuarie 2013, 30 aprilie 2013 si 17 septembrie 2013
– Vizite pregătitoare pentru parteneriate pentru învățare Contactați AN
– Inițiative pentru voluntarii seniori din Europa 28 martie 2013
Parteneriate pentru Învățare 21 februarie 2013
Proiecte Multilaterale 31 ianuarie 2013
Rețele Tematice 31 ianuarie 2013
Măsuri acompaniatoare 31 ianuarie 2013

Verificați Ghidul LLP 2013 pentru detalii privind acțiunile și modalitățile de participare.

Asistenți Grundtvig

(Experiențe de formare pentru viitorii sau recent calificații profesori și formatori de adulți)

!Este una dintre cele 6 tipuri de activități prevăzute de Programul Grundtvig

Obiective și activități

Acțiunea permite personalului care lucrează sau intenționează să lucreze în domeniul educației adulților (de tip formal, non-formal sau informal) să petreacă o perioadă de 12-45 de săptămâni ca Asistent Grundtvig în cadrul unei organizații de educația adulților, într-o țară participantă la Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, alta decât țara de origine.

Obiectivul acțiunii este acela de a oferi participanților posibilitatea de a înțelege mai bine dimensiunea europeană în educația adulților, de a-și îmbunătăți cunoștințele legate de limbile străine, pe cele legate de alte țări europene și sistemele lor educaționale, cât și competențele profesionale și interculturale.

În timpul stagiului asistenții:

  • participă la procesele de învățare sau la cele legate de managementul în educația adulților;
  • oferă suport adulților cu nevoi speciale;
  • oferă informații legate de țara lor de origine și asistă la activitățile de predare pentru disciplinele lingvistice care se desfășoară în limba țării lor, acolo unde este cazul;
  • contribuie la dezvoltarea sau consolidarea dimensiunii europene în instituția gazdă;
  • inițiază, dezvoltă și asistă la implementarea proiectelor sau la orice altă activitate legată de procesele de învățare.

Asistenții trebuie să se integreze în viața organizației gazdă. Deoarece stagiul de asistență este deschis tuturor categoriilor de personal care lucrează în educația adulților, nivelul de experiență și competențele profesionale pot să difere semnificativ. Astfel, în funcție de profilul lor specific, asistenții:

  • pot avea un rol auxiliar, asistând la diverse activități de predare sau manageriale;
  • își pot asuma responsabilitatea pentru unul sau mai multe cursuri sau pentru anumite activități manageriale (acest gen de asistenți sunt numiți „asistenți experți”)

Înainte de a trimite candidatura, viitorul asistent trebuie să identifice organizația unde dorește să realizeze stagiul. Candidatura trebuie să conțină confirmarea și acordul organizației unde se va realiza stagiul. Asistenții trebuie să își desfășoare activitățile în această organizație, pe toată durata stagiului. Totuși pot desfășura activități în mai multe organizații gazdă, în cadrul aceluiași stagiu, pentru a se conferi varietate muncii lor și pentru a se reuni, acolo unde este cazul, nevoile unor organizații de educație a adulților aflate în vecinătate.


Cine poate beneficia de finanțare

Pot beneficia de stagii de asistență:

 • persoanele aflate în orice etapă a formării profesionale, care lucrează cu norma întreagă sau în regim part-time, în sectorul de educație a adulților (formal, non-formal, informal) inclusiv voluntari. Pot fi incluși:
  • profesori și formatori în educația adulților, precum și formatorii acestor categorii de persoane;
  • directori și personal din managementul organizațiilor care oferă servicii de educația adulților;
  • personal care este implicat în activități interculturale de educație a adulților, sau care lucrează cu grupuri de imigranți, comunități etnice sau persoane itinerante;
  • personal care lucrează cu adulții cu nevoi educaționale speciale;
  • personal care lucrează cu persoane cu risc de marginalizare, cum ar fi mediatorii și animatorii de stradă;
  • personal care lucrează în domeniul consilierii și orientării în carieră;
  • personal care lucrează în cadrul autorităților regionale și care sunt implicați în educația adulților, inclusiv în inspectorate.
 • formatori și personal din domeniul formării continue;
 • foști profesori sau personal educațional care își reiau activitatea după o perioadă de pauză;
 • persoane cu calificare inițială în educația adulților și care intenționează să înceapă sau să reînceapă activitatea în acest domeniu;
 • persoane care se recalifică pentru educația adulților venind din alte domenii de activitate, pensionari sau care au întrerupt viața profesională datorită unor responsabilități personale/ familiale;
 • studenți care au încheiat cel puțin 2 ani de studiu pentru o diplomă sau calificare echivalentă în educația adulților sau care fac master în acest domeniu.

Candidații recalificați sau care reintră pe piața forței de muncă într-o activitate legată de educația adulților trebuie să demonstreze că au început sau reînceput lucrul.