Biblioteca de weekend

Motto: “O carte – pentru unii e o comoară,

                         Pentru alţii, o povară,

                         Un moment de relaxare,

                         O fereastră spre visare”

                                                          (Doina, 2008)

Biblioteca de Weekend din Şerbeşti, Vidra, este un proiect unic în judeţul Vrancea, conceput într-o formulă complexă şi originală, bibliotecă – muzeul satului – casă memorială, şi reprezintă un omagiu adus publicistului Simion Ghinea, născut şi cunoscut pe aceste meleaguri ca scriitor şi luptător anti-comunist.

Este un proiect iniţiat şi coordonat de Doina Stratton – Andrieş, apărut ca o rezolvare a unei probleme a satului românesc – accesul la informaţie şi documentare limitat din cauza lipsei mijloacelor de transport către bibliotecile din oraşe şi posibilităţile reduse ale membrilor comunităţii din Şerbeşti.

Este o iniţiativă privată, deschisă publicului în 2008 şi finanţată din bugetul familiei Stratton, cu program în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, care a devenit loc de educaţie non-formală pentru copiii cu posibilităţi reduse din sat, dar şi loc de socializare şi recreere atât pentru copii cât şi pentru adulţi

Biblioteca de weekend oferă multe avantaje celor care îi trec pragul:

  • pune la dispoziţie comunităţii locale cărţi din diferite domenii şi în limbi diferite
  • colaborează cu şcoala şi alte instituţii culturale la diverse proiecte educative şi sociale
  • practică împrumutul interbibliotecar pentru a susţine activitatea şcolară
  • creează şi comunică valori culturale
  • vizitatorul are la dispoziţie cărţi apărute recent dar şi material informativ de pe vremea bunicilor, străbunicilor, frumos etalat în spaţiul muzeal şi comemorativ;
  • desfăşoară cluburi de engleză şi pictură pentru copii
  • organizează activităţi şi evenimente cu impact asupra comunităţii locale şi nu numai

Farmecul aparte al Bibliotecii de weekend este dat în mare măsură şi de cadrul natural în care se desfăşoară, într-o curte imensă, cu livadă, teren de joacă, verdeaţă, flori, undeva într-o margine de uliţă unde atmosfera de poveste nu este întreruptă de zgomotele şi agitaţia cotidiană.

Prin activităţile desfăşurate stimulează comunicarea, cooperarea şi integrarea, promovează spiritul de echipă, parteneriatul şi voluntariatul – favorizând autoeducaţia, spiritul de răspundere şi creativitatea şi transformă vizita la bibliotecă într-o activitate mai atractivă, accesibilă tuturor categoriilor de vârstă.

Biblioteca de weekend reprezintă o activitate voluntară atît a Doinei şi a familiei ei, cât şi a celor care doresc să se implice şi să sprijine. De la deschidere până în prezent numeroase persoane – rude, prieteni, cunoştinţe sau persoane străine care au agreat această idee – au donat cărţi, obiecte pentru muzeu şi bibliotecă, iar unii au devenit ei înşişi voluntari.