Potpourri in Vrancea


POTPOURRI in Vrancea
proiect de moştenire culturală şi interculturalitate

rezultat în urma participării la mobilitatea de formare Grundtvig, Las Otras Orillas (Celelalte Ţărmuri), desfăşurată în Spania, 23 noi – 01 dec. 2012, şi finanţată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ca formă de diseminare prevăzută în planul de diseminare post participare la curs

Proiectul este adresat operatorilor culturali din Vrancea şi deschis, în general, tuturor celor care vor şi/sau pot să participe la promovarea valorilor culturale vrâncene

Tema: moştenire culturală şi interculturalitate

Scop: promovarea la nivel internaţional a tradiţiilor, obiceiurilor, lăcaşurilor de cult, monumentelor istorice şi de patrimoniu, zonelor şi obiectivelor cultural – turistice din Judeţul Vrancea

Iniţiator: Asociaţia Potpourri – Focşani

Parteneri internaţionali: Educatief Centrum Noord en Oost, Olanda
Parteneri locali şi naţionali:

Consiliul Judeţean Vrancea
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea
Maux Design Vrancea

TV Atlas Focşani

Primăria Panciu

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Vrancea

Parteneri potenţiali:

TVR Bucureşti

Fundaţia „Zi deschisă” Focşani

Echipa:
Anamaria Cătănoiu- preş. Asociaţia Potpourri
Fokko Dijkstra – preş. Educatief Centrum Noord en Oost, Olanda
Tudorel Bezea – As. Potpourri
Traian Negulescu – Consiliul Judeţean Vrancea
Florin Micu Iliescu – dir. Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea

Ion Petre – primar Primăria Panciu
Janine Vadislav – reporter Atlas TV
Valentin Muscă – iniţiator proiect „Biserici mutilate din Vrancea”
Lia Cazacu – Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Vrancea
Cristina Olaru – Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Site gazdă: www.potpourri.ro
Site internaţional partener: www.chain.to

Filmele documentare ce vor fi publicate pe site

Materialele oferite pentru vizionare în cadrul proiectului Potpourri în Vrancea sunt puse la dispoziţie prin bunăvoinţa partenerilor: Consiliul Judeţean Vrancea – preşedinte Marian Oprişan, Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea – director Florin Micu Iliescu, Primăria Panciu – primar Ion Petre,  Televiziunea locală Atlas TV Focşani – manager ec. Ion Martiş, Valentin Muscă. În discuţie documentare ale TVR – emisiunea “Universul credinţei” şi ale Fundaţiei „Zi deschisă” Focşani.

Materialele reprezintă filme documentare despre cultura şi tradiţia vrânceană, sunt realizate de către instituţiile şi persoanele mai sus menţionate şi sunt publicate pe site-ul Asociaţiei Potpourri exclusiv în scopul promovării patrimoniului cultural vrâncean.

O parte dintre filmele prezentate prin acest proiect nu au fost niciodată difuzate, parțial sau integral, pe un canal oficial (televiziune sau on-line).

Mulţumim tuturor pentru sprijin şi implicare!

1. Vrancea – the land where history meets legend, 30 min. – Consiliul Judeţean Vrancea
Filmul documentar realizat de Consiliul Judeţean Vrancea „Vrancea, the land where history meets legend” a fost selectat pentru prezentare în cadrul Festivalului Filmului Românesc, ediţia a VI-a ce a avut loc în perioada 12- 16 decembrie 2012, la Montreal şi Toronto, Canada. Filmul documentar conţine 5 părţi şi prezintă atracţiile turistice ale judeţului Vrancea — Drumul Vinului, Drumul de Glorie al Armatei Române, zona turistică Lepşa, dar şi tradiţiile unice ale acestor locuri, respectiv Chipăruşul, Meşteşugul Vinului şi Boteitul Oilor.

2. Pelerinaj prin Vrancea arhaică – Biserici de lemn din Vrancea, 110 min.(vol.1+vol.2) – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea. Filmul este publicat şi difuzat integral pentru prima dată, prin intermediul Asociaţiei Potpourri.

Filmul documentar a fost realizat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea în anul 2010-2011 în cadrul proiectului „Pelerinaj prin Vrancea arhaică – Biserici de lemn din Vrancea”.

Filmul, în două părţi, prezintă cele 20 de biserici de lemn din judeţul Vrancea dintre care 10 sunt considerate lăcaşe de cult de importanţă naţională – Biserica Corbiţa din satul Lărgăşeni, Biserica Moviliţa din Chiţcani, Bisericile Prisaca şi Mătăcina din Valea Sării, Mănăstirea Valea Neagră şi cele două biserici din satul Nistoreşti, Biserica Poiana şi biserica din satul Vrâncioaia, Biserica din Străoane, Biserica din Fitioneşti, Mănăstirea Lepşa din Tulnici, Biserica din Păuleşti, Biserica Angheleşti şi Rugineşti din satul Rugineşti, Mănăstirea Poiana Mărului, Biserica din Chiojdeni, Biserica din Odobasca de Coteşti, Biserica din Răcoasa şi Mănăstirea Dălhăuţi.

Unul dintre obiectivele proiectului este introducerea câtorva dintre aceste biserici de lemn în Patrimoniul Mondial UNESCO, judeţul Vrancea neavând în prezent nici un monument istoric înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Bisericile de lemn din Vrancea sunt mărturii vii ale patrimoniului cultural şi istoric. Sunt lăcaşuri de cult, dăltuite în lemn de mâna meşterilor populari, specifice secolelor XVII-XIX. Prin intermediul bisericilor de lemn, vrâncenii au ştiut să transpună sentimentele şi valorile spiritualităţii ortodoxe în adevărate bijuterii arhitecturale. Descoperirea şi cunoaşterea bisericilor de lemn din Vrancea poate contribui la descoperirea şi cunoaşterea propriului nostru suflet, la cunoaşterea propriei noastre identităţi culturale şi spirituale.

3. Panciu turistic – Tradiție și Spiritualitate Pănceană, 21 min. – Primăria Panciu
Film documentar cu atracțiile turistice din Orașul Panciu, realizat în cadrul Proiectului „Tradiție și Spiritualitate Pănceană – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din Orașul Panciu, Județul Vrancea”. Unitatea Teritorial Administrativă Orașul Panciu implementează Proiectul „Tradiție și Spiritualitate Pănceană”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

4. Repere spirituale – Măştile din Nereju. Meşteri şi meşteşugari din Vrancea, 45 min.Televiziunea locală Atlas TV, Focşani

Filmul, realizat în 2007 de către Atlas TV şi oferit din arhiva televiziunii, este dedicat meşterului popular ŞERBAN TERŢIU care s-a născut, a crescut, a întemeiat o familie şi munceşte în NEREJU, singurul loc din lume care pentru el înseamnă legătura cu strămoşii de la care a moştenit darul de a face măşti pentru sărbători, de petrecere, dar şi de moarte, cum sunt măştile care acoperă chipurile unchieşilor din Nereju, când joacă CHIPĂRUŞUL în serile de priveghi – obicei precreştin, unic în lume, păstrat cu sfinţenie şi practicat de către nerejeni şi astăzi.

Şerban Terţiu a învăţat meserie de la tatăl său, Pavel Terţiu care, la rândul său, a învăţat de la părinţi şi bunici. Măştile sunt făcute din lemn sau piei de animale şi, dacă eşti priceput, poţi face 2-3 pe săptămână. Pe lângă lemn şi piei de animale, la realizarea măştilor se mai folosesc boabele de fasole pentru dinţi, păr de la animale.Uneltele de lucru sunt şi ele foarte vechi, moştenite în familie, fiind înlocuite foarte rar.

Din dorinţa de a transmite tradiţia mai departe, Şerban Terţiu şi-a format un grup de elevi, din sat, cărora le-a destăinuit tainele realizării unei măşti speciale, cu caracteristici care o fac unică în arealul vrâncean şi nu numai. În gospodăria sa, tinerii din Nereju învaţă şi să ţeasă, să toarcă, îndeletniciri specifice zonei, dar pentru care tinerii de astăzi îşi pierd interesul.

NEREJU este satul de basm în care îşi duce traiul Şerban Terţiu şi familia sa, dar şi copiii care învaţă să ducă mai departe tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor. Am putea spune că este o insulă  arhaică, o lume extraordinară, cu o cultură ţărănească atât de surprinzătoare încât poţi vedea cum se încheagă în mintea ta imaginea unei lumi pe care – de altfel – nici nu ai fi putut-o bănui, scria Dimitrie Gusti.

În acest cotlon retras de lume viaţa se deapănă după un ritm al ei căreia nici moartea nu i se poate sustrage. Nereju este o lume care trăieşte la intensitate maximă şi bucuria, dar şi durerea, o lume care are încă valori spirituale de transmis mai departe, aşa cum sunt aceste măşti rituale realizate de către Şerban Terţiu.

În discuţie:
5. Documentare TVR 1 Bucureşti, emisiunea Universul Credinţei:
– Călătorie în Vrancea arhaică. Episodul 1: Bisericile de lemn – 11 min.
– Călătorie în Vrancea arhaică. Episodul 2: Bisericile Odobeştiului – 11.06 min.
– Călătorie în Vrancea arhaică. Episodul 3: Mănăstirile din Codrii Merei – 11.26 min.

6. Fundaţia „Zi deschisă”Focşani:
– Circuitul mănăstirilor din Vrancea, 20 min.
– Circuitul monumentelor istorice din Vrancea, 20 min
– Vrancea – cultură, tradiţie şi folclor, 20 min.

POTPOURRI in Vrancea – proiect on-line de mostenire culturala si interculturalitate

vranceaAsociaţia Potpourri Focşani lansează un nou proiect on-line de moştenire culturală şi interculturalitate în urma participării în Spania la un curs de formare Grundtvig.

Proiectul intitulat Potpourri în Vrancea are ca scop promovarea on-line la nivel internaţional a tradiţiilor, obiceiurilor, lăcaşurilor de cult, monumentelor istorice şi de patrimoniu, zonelor şi obiectivelor cultural – turistice din Judeţul Vrancea prin filme documentare puse la dispoziţie prin bunăvoinţa partenerilor: Consiliul Judeţean Vrancea, Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea, Primăria Panciu, Atlas TV Focşani.

Filmele documentare prezintă cultura şi tradiţia vrânceană, sunt realizate de către instituţiile partenere şi sunt publicate cu descrieri explicative pe site-ul Asociaţiei Potpourri, www.potpourri.ro (http://www.potpourri.ro/potpourri-in-vrancea), exclusiv în scopul promovării patrimoniului cultural vrâncean.

O parte dintre filmele prezentate prin acest proiect nu au fost niciodată difuzate, parţial sau integral, pe un canal oficial (televiziune sau on-line).

Proiectul este rezultat în urma participării preşedintelui Asociaţiei Potpourri, Anamaria Cătănoiu, la mobilitatea de formare Grundtvig, Las Otras Orillas (Celelalte Ţărmuri), desfăşurată în Spania, 23 noi – 01 dec. 2012, şi finanţată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi reprezintă ultima formă de diseminare prevăzută în planul de diseminare post participare la curs.

Mai multe detalii despre proiect, în română şi engleză, şi prezentarile filmelor documentare, pe site-ul Asociaţiei Potpourri, www.potpourri.ro (http://www.potpourri.ro/potpourri-in-vrancea).

Pelerinaj prin Vrancea arhaică – Biserici de lemn din Vrancea

Pelerinaj prin Vrancea arhaică – Biserici de lemn din Vrancea, 110 min.(vol.1+vol.2)
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea. Filmul este publicat şi difuzat integral pentru prima dată, prin intermediul Asociaţiei Potpourri.

Filmul documentar a fost realizat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea în anul 2010-2011 în cadrul proiectului „Pelerinaj prin Vrancea arhaică – Biserici de lemn din Vrancea”.

Filmul, în două părţi, prezintă cele 20 de biserici de lemn din judeţul Vrancea dintre care 10 sunt considerate lăcaşe de cult de importanţă naţională – Biserica Corbiţa din satul Lărgăşeni, Biserica Moviliţa din Chiţcani, Bisericile Prisaca şi Mătăcina din Valea Sării, Mănăstirea Valea Neagră şi cele două biserici din satul Nistoreşti, Biserica Poiana şi biserica din satul Vrâncioaia, Biserica din Străoane, Biserica din Fitioneşti, Mănăstirea Lepşa din Tulnici, Biserica din Păuleşti, Biserica Angheleşti şi Rugineşti din satul Rugineşti, Mănăstirea Poiana Mărului, Biserica din Chiojdeni, Biserica din Odobasca de Coteşti, Biserica din Răcoasa şi Mănăstirea Dălhăuţi.

Unul dintre obiectivele proiectului este introducerea câtorva dintre aceste biserici de lemn în Patrimoniul Mondial UNESCO, judeţul Vrancea neavând în prezent nici un monument istoric înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Bisericile de lemn din Vrancea sunt mărturii vii ale patrimoniului cultural şi istoric. Sunt lăcaşuri de cult, dăltuite în lemn de mâna meşterilor populari, specifice secolelor XVII-XIX. Prin intermediul bisericilor de lemn, vrâncenii au ştiut să transpună sentimentele şi valorile spiritualităţii ortodoxe în adevărate bijuterii arhitecturale. Descoperirea şi cunoaşterea bisericilor de lemn din Vrancea poate contribui la descoperirea şi cunoaşterea propriului nostru suflet, la cunoaşterea propriei noastre identităţi culturale şi spirituale.

Repere spirituale – Măştile din Nereju. Meşteri şi meşteşugari din Vrancea

Repere spirituale – Măştile din Nereju. Meşteri şi meşteşugari din Vrancea, 45 min. – Televiziunea locală Atlas TV, Focşani
Filmul, realizat în 2007 de către Atlas TV şi oferit din arhiva televiziunii, este dedicat meşterului popular ŞERBAN TERŢIU care s-a născut, a crescut, a întemeiat o familie şi munceşte în NEREJU, singurul loc din lume care pentru el înseamnă legătura cu strămoşii de la care a moştenit darul de a face măşti pentru sărbători, de petrecere, dar şi de moarte, cum sunt măştile care acoperă chipurile unchieşilor din Nereju, când joacă CHIPĂRUŞUL în serile de priveghi – obicei precreştin, unic în lume, păstrat cu sfinţenie şi practicat de către nerejeni şi astăzi.

Şerban Terţiu a învăţat meserie de la tatăl său, Pavel Terţiu care, la rândul său, a învăţat de la părinţi şi bunici. Măştile sunt făcute din lemn sau piei de animale şi, dacă eşti priceput, poţi face 2-3 pe săptămână. Pe lângă lemn şi piei de animale, la realizarea măştilor se mai folosesc boabele de fasole pentru dinţi, păr de la animale.Uneltele de lucru sunt şi ele foarte vechi, moştenite în familie, fiind înlocuite foarte rar.

Din dorinţa de a transmite tradiţia mai departe, Şerban Terţiu şi-a format un grup de elevi, din sat, cărora le-a destăinuit tainele realizării unei măşti speciale, cu caracteristici care o fac unică în arealul vrâncean şi nu numai. În gospodăria sa, tinerii din Nereju învaţă şi să ţeasă, să toarcă, îndeletniciri specifice zonei, dar pentru care tinerii de astăzi îşi pierd interesul.

NEREJU este satul de basm în care îşi duce traiul Şerban Terţiu şi familia sa, dar şi copiii care învaţă să ducă mai departe tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor. Am putea spune că este o insulă arhaică, o lume extraordinară, cu o cultură ţărănească atât de surprinzătoare încât poţi vedea cum se încheagă în mintea ta imaginea unei lumi pe care – de altfel – nici nu ai fi putut-o bănui, scria Dimitrie Gusti.

În acest cotlon retras de lume viaţa se deapănă după un ritm al ei căreia nici moartea nu i se poate sustrage. Nereju este o lume care trăieşte la intensitate maximă şi bucuria, dar şi durerea, o lume care are încă valori spirituale de transmis mai departe, aşa cum sunt aceste măşti rituale realizate de către Şerban Terţiu.Vrancea – the land where history meets legend

Vrancea – the land where history meets legend, 30 min. – Consiliul Judeţean Vrancea
Filmul documentar realizat de Consiliul Judeţean Vrancea – „Vrancea, the land where history meets legend” – a fost selectat pentru prezentare în cadrul Festivalului Filmului Românesc, ediţia a VI-a ce a avut loc în perioada 12- 16 decembrie 2012, la Montreal şi Toronto, Canada. Filmul documentar conţine 5 părţi şi prezintă atracţiile turistice ale judeţului Vrancea — Drumul Vinului, Drumul de Glorie al Armatei Române, zona turistică Lepşa, dar şi tradiţiile unice ale acestor locuri, respectiv Chipăruşul, Meşteşugul Vinului şi Boteitul Oilor.Tradiție și Spiritualitate Pănceană

Film documentar cu atracțiile turistice din Orașul Panciu, realizat în cadrul Proiectului „Tradiție și Spiritualitate Pănceană – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din Orașul Panciu, Județul Vrancea”
Unitatea Teritorial Administrativă Orașul Panciu implementează Proiectul „Tradiție și Spiritualitate Pănceană”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.