Potpourri & First Week in Sicily

It’s been already a week since I am in Messina as a Grundtvig Assistant. I don’t even know when time has passed. Since I arrived, I’ve been a busy bee, taking care of all I need to do, be it accommodation, Italian phone card, internet, shopping, registration to the public institutions, activities in the new “work” place, work at home, cooking, etc.

Anyway, the to-do list goes checked in another rhythm than the one we are used in Romania. People work… each at their own pace. One would say they don’t even work, but once the results show up, so the professionalism does; I am speaking here mainly about CESV, Centro Servizi per il Volontariato (Service Centre for Volunteering), the organization that I started to work with since 4th of March, and that will last for 5 months and a half.

CESV is an association that promotes volunteering in Messina province, providing assistance to other volunteering organizations, meaning that it sustains their activities and projects, offering counseling, and facilitating the collaboration with other organizations, NGOs, or third sector institutions. Currently, there are about 209 volunteering associations in Messina province, that are CESV members, and which function under the same regulations, benefiting from CESV services. It took me a little while to understand how they associate, but it all started to make sense now.

On the first day of “work”, my mentor, Maria Angela Filocamo (shortly Mari), presented me the office and introduced me to my new colleagues: Marco, our office colleague; Marco the Second, our journalist; Francesca, Silvia, Tania, Gean Luca, Antonia, Maria-Lucia, Rosario- the director, and Antonio- the president. Obviously, I knew almost all of them since 2011, when I went to their Grundtvig workshop. Now they have a new, very modern head office, equipped with everything one would need.

As I mentioned above, since the first day I’ve been a busy bee. I attended a staff meeting, which takes places weekly or every two weeks, where we discussed already planned projects and  the main focus was on the ordinary and extraordinary assembly of the associations- CESV members, on the March 9th, where there were voted the changes brought to the status and functioning regulations of the organizations.

During the week, we started working for the CESV newsletter and website, gathering resources and volunteering opportunities, as well as about the year of the European citizen. We are also seriously involved in creating a Guide for Grundtvig Assistants in Messina-Sicily-Italy, containing useful information about all aspects and issues we met, as well as advices and recommendations, which, hopefully, we will be able to post with the help of the Romanian and Italian National Agencies, on their official websites.

Moreover, as you can see, and as I’ve promised, I try to keep updated the journal that I started before I left Romania, called Follow me in Sicily, where I present my activities, following the same idea: to help other interested in becoming Grundtvig Assistants.

This week, I also met two old friends with whom I really wanted to collaborate as long as I am here. One of them is Salvatore, president of the AUSER Association, who addresses creative and recreational activities to the seniors. The other one is Dorina, a Romanian living for many years in Messina, who is president of the Totius Mundi una Domus Association, who creates European educational projects, collaborating with Romania, and trying as well to support the Romanian community in Messina.

Although at first it is a bit hard to adapt, to get how the things work, everything starts to shape nicely. I meet people, I get new ideas, I get to go outside Messina as well for activities, I eat cookies in the office in the evening of 8th of March, I laugh, I work.

I try as much as I can to visit around the city, the port, the strait of Messina, and the other shore- Reggio Calabria, which looks wonderful both by day and night. Sometimes I can’t believe I am here; after I breathe the air around the sea, and see so many ferryboats, the lighthouse on Capo Peloro, and many other beautiful things, I start to smile, and say that all these are worth the effort, the courage, and strength to go for this experience, which tests your limits.

I started to learn some Italian from my colleagues, with whom I speak in English, French, Italian, or any other language we know; and, they learn from me Romanian, English, and French, and our discussions are really mixed. Sometimes, a sentence goes with words from different languages and the communication becomes funny.

What I like the most about them is that… they don’t rush, they don’t get angry. And they respect each other, in the sense that, the program starts at 8:30 – 9:00 until 12:30, followed by a nice lunch break, where everybody goes to eat with their families, this being until 15:30. Then we get back to our work until 18:30. Mari’s program and mine is not so typical though. We work two days per week, from 8:30 until 18:30 – 19:00, and we have the lunch break at work because we don’t live so close to our home; and, for the rest of the week, from 8:30 until 15:00, or field activities.

My usual work schedule is 7 hours per day, and two free days per month, but if I work more in a day, it’s a must to be free to get a rest during the following day! Anyway, we don’t really mind this all the time, because I go to work for other organizations as well, and so it is considered as working for CESV, since these organizations are CESV members.

Overall, I like it! I like what I do and the atmosphere, which really pays off the effort, because I don’t come back home tired and stressed. Check out some photos from Messina, the office, and from the 9th of March meeting, which I hope you will like, and make you read more from my next journal posts Potpourri – Follow me in Sicily. Ciao! Ci vediamo!

Translated by Oana Zlatovici – Potpourri member studying in Sweden

Potpourri si prima saptamana in Sicilia

Iată că deja a trecut o săptămână de când sunt în Messina pentru stagiul de asistent Grundtvig. Nu mă întrebaţi când a trecut că nu ştiu. De când am ajuns am intrat în pâine cu toate cum se spune: cazare, cartelă telefon pentru Italia, internet, cumpărături, alergătură pe la instituţiile publice pentru formalităţi de înregistrare, activităţi la noul „serviciu”, treabă acasă, mâncare, etc.

Dar toate se întâmplă totuşi în alt ritm de cât cel cu care suntem obişnuiţi în România. Lumea munceşte…dar fără agitaţie. Ai zice că nici nu muncesc şi totuşi totul iese foarte profesionist din mâinile lor. Vorbesc de CESV, Centro Servizi per il Volontariato, organizaţia unde o să îmi petrec 5 luni şi jumătate şi unde am început oficial activitatea pe 4 martie. Căci până atunci, alergătură administrativă dar în pas mai lent.

Organizaţia CESV este o asociaţie care promovează voluntariatul în provincia Messina şi care oferă servicii de asistenţă altor organizaţii de voluntariat adică: le susţine în activităţi şi proiecte, le oferă consiliere, le facilitează colaborarea cu alte organizaţii non-profit sau cu organizaţii şi instituţii din sectorul terţiar. În prezent sunt vreo 209 asociaţii de voluntariat în provincia Messina care sunt membre CESV şi care funcţionează după acelaşi statut şi regulament, beneficiind de serviciile CESV. Mi-a fost puţin mai greu să înţeleg acest stil de asociere însă am început să le desluşesc modul de lucru.

În prima zi la noul „serviciu”, Maria Angela Filocamo, Mari pe scurt, care este mentorul meu în organizaţie, mi-a prezentat sediul, biroul nostru şi colegii: Marco-colegul nostru de birou, al doilea Marco-jurnalistul nostru, Francesca, Silvia, Tania, Gean-Luca, Antonia, Maria-Lucia, Rosario-directorul şi Antonio-preşedintele. Evident îi ştiam cam pe toţi din 2011 când am fost la atelierul Grundtvig organizat de ei, dar sediul e unul nou, foarte modern şi dotat cu tot ce trebuie.

Cum spuneam mai sus, din prima zi am intrat în pâine. Am participat la şedinţa de staff care are loc săptămânal sau la două săptămâni unde se discută toate proiectele deja stabilite şi unde punctul central a fost Adunarea Asociaţiilor membre CESV, din 9 martie, în şedinţă ordinară şi extraordinară pentru votarea modificărilor aduse în statutul şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organizaţiilor.

Pe parcursul săptămânii am început să lucrăm la newsletterul şi site-ul CESV, mai bine spus, să adunăm resurse şi oportunităţi despre voluntariat şi despre anul cetăţeanului european şi să le postăm pe site sau sub formă de newsletter. Am început să cochetăm destul de serios, la modul că deja m-am apucat de redactat, şi cu ideea unui Ghid util pentru Asistenţi Grundtvig în Messina-Sicilia-Italia care să cuprindă informaţii utile despre toate aspectele şi problemele de care ne-am lovit, sfaturi (tips) şi recomandări, pe care să-l postăm, sperăm prin intermediul Agenţiilor Naţionale române şi italiene, pe site-urile oficiale pentru a putea fi util potenţialilor Asistenţi Grundtvig în Italia-Sicilia.

De asemenea, după cum vedeţi, şi după cum am promis, încerc să ţin pasul cu jurnalul pe care l-am iniţiat înainte de plecare din România, Follow me in Sicily, în care să vă prezint, cât pot de des, activitatea mea aici, tot în ideea unui material folositor pentru cei care ar fi tentaţi să devină Asistenţi Grundtvig.

Tot săptămâna aceasta m-am întâlnit cu doi vechi prieteni cu care am şi spus că vreau să colaborez cât sunt aici. Unul dintre ei este Salvatore, presedintele Asociaţei AUSER, o asociaţie care se adresează seniorilor şi care îi mobilizează în tot felul de activităţi creative şi recreative, celălalt prieten este Dorina, o româncă stabilită de mulţi ani în Messina, care este preşedinta Asociaţiei Totius Mundi una Domus şi care face proiecte europene de parteneriat pentru învăţare cu România şi încercă să sprijine şi comunitatea de români din Messina.

Ce să vă spun, deşi e greu niţel la început până te obişnuieşti şi te adaptezi şi înveţi mersul lucrurilor, totul începe să prindă contur frumos. Cunoşti oameni, se nasc idei, prietenii, ieşim şi în afara Messinei cu activităţi, mâncăm prăjituri la birou în seara de 8 martie când lucrăm pentru activităţile de sâmbătă, râdem, muncim. Cât de des pot mă plimb prin oraş să văd oraşul, portul, strâmtoarea Messina şi pe celalalt ţărm – Italia-  mai bine zis Reggio Calabria, care se vede superb şi pe timp de zi dar şi noaptea cu miile de lumini care licăresc. Câteodată nu-mi vine să cred că sunt aici, dar când respir aerul mării şi văd atâtea feriboturi, bărci, farul de la Capul Peloro şi multe alte lucruri frumoase zâmbesc şi-mi spun că toate acestea merită efortul, curajul, puterea de a trece prin această experienţă care îţi pune limitele la încercare.

Învăţ limba italiană din mers, de la colegi, cu care vorbesc în engleză, franceză, italiană şi tot ce mai nimerim. Ei învaţă de la mine româna, engleza, franceza şi discuţiile noastre sunt cele mai cosmopolite şi mai amestecate. O propoziţie conţine mai multe limbi străine laolaltă dar comunicarea merge perfect iar amuzamentul e pe măsură.

Ce-mi place la ei este că…nu se agită, nu se grăbesc, nu se enervează. Şi se respectă! La modul că programul de lucru începe la 8.30-9 până la 12.30 apoi urmează o frumoasă pauză de prânz până la 3.30 când toată lumea merge şi mănâncă în familie. Apoi reluăm activitatea pană la 18.30. Programul meu şi al lui Mari este însă atipic, noi lucrăm 2 zile pe săptămână de la 8.30 la 18.30-19.00 seara şi luăm prânzul la serviciu, fiindcă suntem departe de casă. În restul zilelor de la 8.30 la 15.00 sau pe teren.

Normal programul meu de lucru este de 7 ore pe zi, şi două zile libere pe lună, dar dacă munceşti mai mult într-o zi, e musai să iei recuperare să te odihneşti a doua zi! În fine, nu prea respectăm mereu fiindcă eu merg să lucrez şi la alte organizaţii şi atunci este considerat tot în cadrul assistentshipului fiindcă sunt organizaţii membre CESV.

Toate ca toate, dar îmi place ce fac şi îmi place atmosfera aceasta degajată care într-adevăr dă roade fiindcă nu vii acasă mort de oboseală şi de stres. Vă arat şi câteva fotografii din Messina, de la sediu, de la adunarea de pe 9 martie care sper să vă placă şi să vă incite să citiţi şi următoarele file din jurnalul Potpourri – Follow me in Sicily. Ciao! Ci vediamo!

Potpourri – Asistent Grundtvig in Sicilia

Potpourri: Follow me in Sicily

Anamaria Cătănoiu -Asistent Grundtvig,

5 luni şi 2 săptămâni, în Sicilia

Potpourri va fi in Messina
Potpourri va fi in Messina

Da, şi eu mă mir câteodată cât de multe bucurii mi-a dăruit Domnul anul trecut şi anul acesta. Pentru că, sincer, nu mă aşteptam să câştig şi bursa pentru Asistent Grundtvig la o organizaţie din Europa. Este a 5-a mobilitate Grundtvig, respectiv a 4 bursă Grundtvig pe care o obţin din toamna lui 2011 şi până acum, candidând din partea Asociaţiei Potpourri, la care sunt preşedinte.

  1. Prima mobilitate, suportată de organizatorii sicilieni, a fost Atelierul Grundtvig de voluntariat din Sicilia, Messina,o săptămână în octombrie 2011.
  2. A doua mobilitate, care a fost şi prima cu bursă Grundtvig, a fost un Seminar de contact de trei zile în Santiago de Compostella, Spania, noiembrie 2011,la care din păcate a trebuit să renunţ din motive de sănătate. Era un seminar la care găseai parteneri internaţionali cu care să faci proiecte.
  3.  A doua bursă a fost Cursul de formare individuală de Bussiness and Professional Communication Skills, în St. Julian’s, Malta, o săptămână în aprilie 2012.
  4. A treia bursă a fost Cursul de formare individuală Las Otras Orillas (The Other Shores), în Sevilia, Spania, 10 zile în noi.-dec. 2012.
  5. Şi acum, a patra bursă este pentru Asistent Grundtvig, tot în Sicilia, Messina, la centrul de voluntariat Centro Servizi per il Volontariato, unde am fost şi pentru Atelierul de voluntariat. Bursa este pentru …5 luni şi două săptămâni, începând din 28 februarie 2013 până în 02 august 2013.

…şi sunt primul vrâncean care obţine un astfel de grant de asistent.

Ca să fac o mică paranteză statistico-explicativă, linia de finanţare pentru Asistenţi Grundtvig s-a deschis din 2009.

-în 2009 au fost 5 candidaţi din toată ţara şi doar 1 câştigător;

-în 2010, 9 candidaţí şi 3 câştigători

-în 2011, 15 candidaţi şi 3 câştigători

în 2012, 24 candidaţi şi 4 câştigători, printre care şi eu.

Asta ca să nu mai menţionez că tot în noiembrie 2011 am avut şansa să fiu desemnată printre cei 10 finalişti pe ţară şi să particip la Gala Premiilor în Educaţie – secţiunea Bibliotecarul anului, organizată de Fundaţia Dinu Patriciu.

O cavalcadă de bucurii şi împlinirii profesionale şi personale, toate datorită numai lui Dumnezeu, fiindcă alminteri, aş zice cu modestie că, e prea mult pentru un om aşa mic într-un timp atât de scurt…

 

Sigla Asistent Grundtvig
Sigla Asistent Grundtvig

Căutările făcute pentru bursă şi procedurile de aplicare

Aplicaţia pentru Asistent Grundtvigse găseşte tot pe site-ul Agenţiei Naţionale: http://www.llp-ro.ro. Este una din cele 6 mobilităţi, aşa cum sunt denumite activităţile din cadrul secţiunii Grundtvig.

Aceasta bursă presupune să îţi cauţi o organizaţie care să te accepte ca asistent pentru o perioadă care poate dura între 13 şi 45 de săptămâni. Ideea este să lucrezi cu ei, să îi observi în activitatea de zi cu zi, să faci proiecte, ca să înveţi cum lucrează alte organizaţii europene şi să capeţi acea experienţă europeană atât de necesară şi preţioasă.

Şansa mea a fost aceea că am rămas în relaţii foarte bune cu organizaţia din Messina şi am colaborat la câteva activităţi pe Skype şi pe bloguri. Mi-au propus şi am acceptat, deci nu a mai fost nevoie să mă chinui să caut eu o organizaţie.

Mi-au trimis agenda de lucru cu activităţile şi sarcinile pe care le voi îndeplini pe cele 5 luni şi 2 săptămâni. Fără această scrisoare de la ei, nu poţi aplica pentru grant, pentru că trebuie să demonstrezi că aplicaţia este reală şi că activitatea ta acolo este una în scop formativ.

Am aplicat din nou pentru obţinerea unui grant (bursă de asistent) de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Am trimis aplicaţia în martie 2012 şi la final de mai am aflat că am obţinut bursa.

Acum sunt în toiul pregătirilor: avion, chirie acolo, card de sănătate, bagaje, contractul final semnat cu Agenţia ca să îţi trimită banii de bursă, etc. Trebuie să le pregăteşti din timp pentru că pleci totuşi pentru…jumătate de an aproape.

Oricum, Ana Potpourri va transmite live din Messina aspecte ale vieţii siciliene şi ale proiectelor la care va lucra. Acolo se află şi o comunitate de români, pe câţiva i-am cunoscut la altelier şi ne-am împrietenit foarte bine. O să colaborăm cu siguranţă deoarece ei deja desfăşoară proiecte pe voluntariat cu România. Şi cred că aici mi-aş găsi şi eu un loc…

Aşa că, dragii şi dragele mele…follow me in Sicily pentru că urmează bedtime stories, adică povestiri internaţionale pe care le veţi citi în următoarele 22 de săptămâni pe site-ul Asociaţiei Potpourri, www.potpourri.ro, şi din care sper să aveţi ce învăţa (cu siguranţă eu voi avea…)

!!!!Un ghid superb al Siciliei si al Italiei in general, gasiti aici: http://www.italyguides.it/us/sicily_italy/sicily_italy.htm

Şi aici:

http://www.messinatourismbureau.com

Potpourri – Grundtvig Assistant in Sicily

Potpourri: Follow me in Sicily

Anamaria Cătănoiu – Grundtvig Assistant

5 months and 2 weeks in Sicily

Potpourri will be in Messina!

Even I am surprised by all the joy that God brought me these last two years. I was not expecting to get the grant for Grundtvig Assistantship. This is the 5th Grundtvig mobility, respectively the 4th Grundtvig grant that I obtain since autumn 2011. I applied for it under Potpourri Association, where I am the president.

  1. The first mobility, supported by the Sicilian organizers, was Grundtvig Volunteering Workshop from Sicily, Messina, where I’ve been for one week in October 2011.
  2. The second mobility, which was the first one with the Grundtvig grant, was the two-day Contact Seminar, in Santiago de Compostella, Spain, held in November 2011, where I could not be able to go, due to health problems. The purpose of the seminar was to find international partners for projects.
  3. The second grant was the Individual Training Course on Business and Professional Communication Skills, in St. Julian’s, Malta, for one week, in April 2012.
  4.  The third grant was the Individual Training Course, in Las Otras Orillas (The Other Shores), held in Sevilla, Spain, for 10 days, in November – December 2012.
  5. The fourth grant is the Grundtvig Assistantship, again in Sicily, Messina, at the volunteering centre CESV (Centro Servizi per il Volontariato). The grant is for 5 months and two weeks, between 28th of February – 2nd of August 2013.

… and I am the first Vrancea citizen to obtain it.

Now, to make a short statistic parenthesis, Grundtvig assistantship financing started in 2009:

– in 2009 there were 5 candidates throughout the country and only 1 winner ;

– in 2010, there were 9 candidates and 3 winners ;

– in 2011, there were 15 candidates and 3 winners;

in 2012, there were 24 candidates and 4 winners, including me.

Not to mention the fact that in November 2011, I had the chance to be nominated among the 10 finalists, and to participate at the Education Awards – Librarian of the Year Section, organized by Dinu Patriciu Foundation.

It’s a cavalcade of joy, personal and professional fulfillment, all thanks only to God; I would humbly say that this is a lot for a small human in such a short time…  

The research made and the application process

Grundtvig Assistantship application can be found on the National Agency’s website: http://www.llp-ro.ro. It is one of the six mobilities, as they are named in Grundtvig activity section.

This grant is aimed for searching an organization that accepts you for a period between 13 – 45 weeks. The idea is to work with them, to observe their daily activity, create projects, and learn how to work in other European organization.

My chance was the fact that I kept in touch with the organization from Messina and I collaborated with them to activities through Skype and some blogs. They asked me, and I accepted, and so it was not necessary anymore to search for other organizations.

They sent me their working agenda with the activities and duties that I will have to meet during those 5 months and 2 weeks. Without a letter from them, I couldn’t apply for the grant, because in this way I can demonstrate that the application is real and that the activity is for training purposes.

I re-applied for the grant (assistantship grant) to the National Agency for Community Programmes in Professional Training and Education. I sent the application in March 2012 and later on, I found that I won the application.

Now I am in the midst of preparations: airplane, accommodation, healthcare card, luggage, the final contract signed with the Agency to send me the grant, etc… I need to be in time with all of them because I will be there for almost…half a year.

Anyway, Ana Potpourri will broadcast live from Messina, the aspects of Sicilian life and the projects I will work with. There is also a Romanian community, and I already met some of them. We will collaborate for sure, because they have ongoing volunteering projects with Romania, and I think I can fit it as well…J

Thus, my dear all… follow me in Sicily because there will be bedtime stories, meaning international tales that you will read in the next 22 weeks on Potpourri Association website www.potpourri.ro, where you will get to learn something (at least I will…)

!!!! Here is a great guide for Sicily and Italy:  http://www.italyguides.it/us/sicily_italy/sicily_italy.htm

and here : http://www.messinatourismbureau.com

    Translation made by Oana Zlatovici – Potpourri member studying in Sweden