Tradiție și Spiritualitate Pănceană

Film documentar cu atracțiile turistice din Orașul Panciu, realizat în cadrul Proiectului „Tradiție și Spiritualitate Pănceană – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din Orașul Panciu, Județul Vrancea”
Unitatea Teritorial Administrativă Orașul Panciu implementează Proiectul „Tradiție și Spiritualitate Pănceană”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.