Webconference on volunteering and European mobility with CESV, Sicilly/Conferinta web despre voluntariat si mobilitate europeana cu CESV, Sicilia

În urma participării la atelierul de voluntariat şi cetăţenie activă organizat de Centrul de Servicii de Voluntariat din Messina, Sicilia, în octombrie 2011, Anamaria Cătănoiu, preş. Asociaţia Potpourri,  a fost invitată să vorbească la un seminar formativ pentru liceenii din Messina, joi, 26 ianuarie 2012.

Intervenţia sa, realizată online pe Skype, a punctat beneficiile voluntariatului şi al mobilităţii europene, descriind experinţa personală din timpul atelierului dar şi activitatea de voluntariat şi implicare activă cetăţenească a organizaţiilor pe care le-a vizitat în timpul atelierului din Sicilia.
Seminarul formativ face parte din proiectul italian Laboratorul de cetăţenie activă, finanţat de  către Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale, la care participă şcoli, organizaţii de voluntariat sau care lucrează cu voluntari din Mesina, Palermo, Arezzo, Benevento şi Treviso. Scopul proiectului este de a întări rolul şcolii ca loc privilegiat, alături de societatea civilă, pentru sensibilizarea, formarea şi educarea tinerelor generaţii cu privire la conceptele de cetăţenie activă, voluntariat, implicare comunitară şi mobilitate europeană, prin prezentarea activităţilor organizaţiilor implicate în proiect şi a unor experienţe concrete ale diverşilor participanţi internaţionali

Proiectul şi programul seminarului sunt prezentate mai jos în italiană.

Following her participation in the workshop on volunteering and active citizenship organized by the Volunteering Services Center in Messina, Sicilly, in October 2011, Anamaria Catanoiu, president of the Potpourri Association, was invited to speak in a educational seminar with the high school students from Messina, on Thursday, 26th of January, 2012.
Her intervention, online on Skype, stressed the benefits of volunteering and of European mobility, based on her personnal experience during the workshop but also on the activities of voluneering and active citizenship of the organizations she visited as part of the Sicillian workshop program.

The educational seminar is part of the Italian project The Active Citizenship Laboratory (I Laboratori Della Cittadinanza Partecipata), financed by the Ministry of Labour and Social Policies, implicating schools, organizations profiled on or working with volunteers from Messina, Palermo, Arezzo, Benevento and Treviso.

The purpose of the project is focused on strenghtening the role of the school as privileged place, along with the civil society, to raise awareness, shape and educate young generations on concepts such as active citizenship, volunteering, community involvement and European mobility, by presenting the activities of different organizations involved in the project and a few concrete experiences of international participants.

A draft of the project and the program of the seminar are outlined below, in Italian.

I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA
Seconda annualità
Approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

SEMINARIO FORMATIVO
Messina, 26 gennaio 2012

Palacultura «Antonello da Messina» – Viale Boccetta, ore 9-12,30

Il 21 dicembre 2007 l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato ha deliberato la realizzazione del progetto “I laboratori della cittadinanza partecipata”, individuando come soggetto capofila la Provincia di Torino – Assessorato alla Solidarietà Sociale.
Successivamente l’Amministrazione ha individuato le alter Province co-attuatrici: Arezzo, Benevento, Palermo e Treviso.
Il progetto, nella sua prima annualità, ha rafforzato lo sviluppo nei giovani partecipanti la solidarietà e la coscienza critica all’interno dei contesti Scuola e Territorio in cui hanno sperimentato esperienza concrete di partecipazione.
Le attività progettuali realizzate in collaborazione con gli Enti partner delle Province, i Centri di Servizio per il Volontariato, Scuole e Organizzazioni di Volontariato ha consentito di rafforzare il ruolo determinante della Scuola come luogo privilegiato, insieme alla società civile, per la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione delle giovani generazioni.
I giovani hanno partecipato attivamente alla progettazione di micro-interventi a carattere sociale a seguito di un’arricchente esperienza formativa sui principi costituzionali e sulle tematiche della cittadinanza partecipata, connesse ai seguenti argomenti: legalità, ambiente e diversità. Essi sono stati coinvolti nelle dinamiche sociali, attraverso attività rivolte alla cura delle fasce deboli della popolazione e ai beni collettivi. L’attuazione delle
azioni progettuali, con il sostegno del corpo docente e con il supporto delle Organizzazioni di Volontariato, ha permesso loro di sentirsi parte integrante della società, nonché di sviluppare un forte senso di cittadinanza comunitaria e ha contribuito a creare uno stile di vita, dove la partecipazione e la condivisione, rappresentano la base della crescita personale di ogni individuo che vive nella comunità.
L’acquisizione di competenze emotive, relazionali e operative sono state dimostrate dai giovani attraverso la narrazione e l’esposizione delle micro-progettualità nell’ambito del Convegno finale svoltosi a Torino nel mese di novembre 2011.
Alla luce della positiva esperienza svoltasi nei territori delle Province attuatrici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha valutato opportuno inserire nel Programma Italia dell’Anno Europeo del Volontariato la realizzazione di un nuovo progetto, che vede coinvolte alcune delle Province dell’annualità precedente, finalizzato all’attivazione della disseminazione dei risultati raggiunti.
Le azioni progettuali relative alla seconda annualità saranno attivate con il supporto di risorse economiche europee e nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si svilupperanno attraverso una prima fase di disseminazione e un campo estivo regionale nel giugno del 2012.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO FORMATIVO
IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA PROVINCIALE DI MESSINA

Ore 9 – Accoglienza e registrazione
Ore 9,30 – Saluti delle Autorità
Dott.ssa Sabina Polidori-Responsabile Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Naz.le del Volontariato
Dott. Giovanni Avanti-Presidente Provincia Regionale di Palermo
Dott. Giovanni Ricevuto-Presidente Provincia Regionale di Messina
Dott.ssa Carmela Ursino-Ufficio Scolastico Provinciale di Messina
Dott. Antonino Carbonaro-Capo di Gabinetto Presidenza Provincia Regionale di Messina
Prof. Antonino Mantineo-Presidente CeSV Messina
Gianmarco Orlando-Presidente Consulta Provinciale di Messina
Ore 10 – Laboratori della Cittadinanza Partecipata – Prima edizione: parlano I protagonisti
Breve presentazione dei percorsi svolti nel territorio di Villabate e Corleone dagli studenti del Liceo Sociale Danilo Dolci e
dell’IISS Don Calogero Di Vincenti con I volontari delle associazioni: AVOFID di Villabate; VIP ONLUS di Palermo; Prociv Grifone di Corleone; ONVGI Giubbe d’Italia di Corleone; Solidarietà di Prizzi
Introduce:
Dott. Massimo Rizzuto-Assessore alle Politiche Sociali Provincia Regionale di Palermo
Ore 11 – Esperienze e buone prassi a confronto: parlano i giovani e i volontari della provincia di Messina
Partecipano: Ass. di volontariato Telefono Amico; Ass. Donatori di Midollo Osseo – ADMO Milazzo; Ass. di volontariato AVULSS; Ass. di volontariato Salua; Ass. di volontariato CePAS – Centro di Prima Accoglienza Savio; Ass. di volontariato Amici della Sapienza; Ass. di volontariato VIP – Viviamo In Positivo Messina; Libera Sicilia; Fondazione di Comunità Messina
Ore 12 – Il CeSV Messina nell’Anno europeo del Volontariato. Le forme dell’impegno sociale: volontariato e cittadinanza attiva
A cura di: Maria Angela Filocamo
Referente Area Europa CeSV Messina
Ore 12,15 – Le proposte per il futuro
Intervengono:
Dott.ssa Giovanna Mastrogiovanni-Referente Area Promozione del Volontariato giovanile CeSVoP
Dott. Rosario Ceraolo-Direttore CeSV Messina
Ore 12,30 – Chiusuradei lavori

Per informazioni:
CeSV Messina
Via G. La Farina, 7
Tel. 0906409598
www.cesvmessina.it
promozione@cesvmessina.it

Ce vizionăm săptămâna aceasta la Clubul Cinefililor ATHENAEUM

Clubul Cinefililor ATHENAEUM Focşani va rula joi, 16 ianuarie, ora 18.00, la Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia”,  filmul „D’ale carnavalului”, ecranizare din 1958 în regia lui Gheorghe Naghi şi Aurel Miheleş, pentru a marca anul dedicat celebrului scriitor, I.L. Caragiale.

Sorin Tudose, Asociaţia POTPOURRI Focşani şi Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” vă aşteaptă cu drag să petreceţi alături clipe cinematografice de calitate.

Clubul este gratuit, se întruneşte săptămânal, joia, de la 18.00, la Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia”, şi este deschis tuturor indiferent de vârstă !

Primul film pe 2012 la Clubul Cinefililor ATHENAEUM

Într-o atmosferă intimă, caldă, plăcută, cu perdele opace, ecran de proiecţie şi videoproiector, aşa a fost redeschis primul şi singurul club gratuit de cinematografie din Vrancea!

În prezenţa a 20 de spectatori, de toate vârstele, care au avut plăcerea să urmărească superbul film „Sunset Blvd”, am redeschis ceea ce ne dorim să fie o alternativă la cinematograful momentan inexistent în oraşul nostru şi care, se pare, se bucură de apreciere şi încurajare.

La finalul filmului, am mai rămas puţin la un pahar de vorbă şi impresii, care au fost toate pozitive şi la adresa filmului şi la adresa ideii în sine de club. Toţi cei prezenţi s-au simţit foarte bine şi chiar ca la cinema şi am hotărât să anunţăm cât mai multă lume despre această frumoasă iniţiativă care trebuie să se bucure de susţinere din partea comunităţii.

Pe viitor ne propunem să invităm personalităţi din lumea cinematografică, regizori, actori, traducători, pentru ca latura educativă şi originalitatea clubului să-şi pună amprenta în judeţul nostru.

Săptămânal puteţi citi recenziile la filmele ce vor fi rulate pe blogul Clubului, http://clubulcinefililorfocsani.wordpress.com/, şi puteţi posta comentarii, impresii, sugestii,recomandări.

Vă aşteptăm aşadar la Ateneu, în fiecare joi, de la ora 18.00, să vizionăm şi să comentăm filme clasice, din colecţia personală a lui Sorin Tudose.

Anamaria Cătănoiu (Preş. As. Potpourri), Vali Gheorghiţă (dir. Ateneul Popular), Sorin Tudose (iniţiator)
Anamaria Cătănoiu (Preş. As. Potpourri), Vali Gheorghiţă (dir. Ateneul Popular), Sorin Tudose (iniţiator)
Cinema
Cinema tanar

Redeschiderea Clubului gratuit de cinematografie

Asa arata...
Asa arata…
Imagini de la club
Imagini de la club

Redeschiderea Clubului gratuit de cinematografie pentru toate vârstele este una dintre surprizele cultural-educative mult aşteptate de public.

Joi, 19 ianuarie, ora 18.00, la Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” va avea loc redeschiderea clubului gratuit de cinematografie, cu o nouă denumire – Clubul Cinefililor ATHENAEUM, şi rularea primului film pe anul 2012.

Iniţiatorul acestui proiect inedit pentru judeţul Vrancea este Sorin Tudose, un tânăr pasionat de arta cinematografică, care a dorit să-şi împlinească un vis născut în timpul studenţiei. Proiectul, lansat iniţial în 2009 la Centrul de Limbi Străine al Bibliotecii Judeţene Vrancea este reluat şi organizat de Asociaţia POTPOURRI din Focşani şi Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” în parteneriat cu Centrul Regional de Inovaţie Culturală şi Biblioteca Judeţeană Vrancea. Este este un proiect complex datorită componentei educative şi formative care îl particularizează şi care îşi propune să depăşească simplul act de vizionare.

După festivitatea de redeschidere va avea loc rularea primului film pe anul 2012, “Sunset Blvd.” un „cadou clasic”, din 1950, pentru toţi iubitorii de gen.
Vrem să recreem pe cât posibil atmosfera specifică unui cinematograf însă scopul nostru este unul profund educativ şi formativ, nu doar simpla vizionare. Vrem să „învăţăm” publicul să guste arta cinematografică. Ne bucurăm că după o lungă perioadă de aşteptare s-a găsit o soluţie de redeschidere a acestui club îndrăgit şi mult aşteptat de public.”

Clubul este gratuit, se va întruni săptămânal, joia, de la 18.00, la Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia”, şi este deschis tuturor indiferent de vârstă !

Potpourri doneaza – Carti pentru biblioteca scolara din Tataranu

Prof. Oana Felea
Prof. Oana Felea
Prof. Steluța Bătrănu (drepta), membru Portpourri
Prof. Steluța Bătrănu (drepta), membru Potpourri

În prag de sărbători, Moș Crăciun Potpourri și ajutoarele sale, profesorii, oferă un cadou cultural – educativ” bibliotecii școlare din Tătăranu.

Prof. Oana Felea, de la Școala Tătăranu, și Asociația Potpourri prin membrul ei, Steluța Bătrânu, profesor la Școala Bordeasca Veche, au donat 200 de exemplare de carte din colecțiile personale pentru elevii din Tătăranu. Cărțile, în principal literatură română și franceză, au fost dăruite cu toată inima pentru biblioteca școlară și vor ajunge sperăm cât mai curând în mâinile micilor cititori.

Este un altfel de cadou de Crăciun care ar trebui să devină obișnuință alături de alte mici bucurii dulci care se oferă de obicei copiilor. Este o inițiativă și un gest pe care încercăm să-l promovăm, să-l cultivăm, în sprijinul educației tinerilor. Actul cultural-educativ este un cadou în sine, pentru sufletele noastre….

Potpourri mulțumește prof. Oana Felea și vă toată echipa vă urează tuturor “Sărbători fericite și cu sănătate!”

(preș. Anamaria Cătănoiu)

Consfătuire regională pe probleme de tineret

Lia Cazacu (stânga) și Anamaria Cătănoiu (lângă)
Lia Cazacu (stânga) și Anamaria Cătănoiu (lângă)

Anamaria Cătănoiu, preş Asociaţia Potpourri şi coord. Centrul de Limbi Străine – Biblioteca Judeţeană Vrancea și Lia Cazacu, expert la Compartimentul de Tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vrancea au reprezentat judeţul nostru la întâlnirea ce a avut ca temă „Guvernamental şi neguvernamental în activitatea de tineret”, desfășurată la Izvorul Mureşului, Jud. Harghita, din perioada 8-10 decembrie 2011.

La întâlnire au fost prezenți reprezentanții Direcțiilor de Tineret și ONGT-urilor din județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vrancea, Bacău, Galați, Vaslui, Buzău și trei reprezentanți ai ANST (Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret) de la București: Sorin Moldovan, vicepreședinte ANST, Alina Pencu, consilier centre de tineret și Rodica Puiu, consilier tineret, responsabil pe zona Moldova Nord-Est.

În prima parte a zilei Direcțiile de Tineret și-au prezentat activitatea pe tot parcursul anului 2011, proiectele realizate și dificultățile întâmpinate în desfășurarea lor. După – amiaza a fost rezervată discuțiilor libere cu reprezentanții ONGT. Aceștia au fost consultați în privința metodologiei de finanțare, ce consideră că trebuie schimbat sau îmbunătățit, în funcție de problemele pe care le-au întâmpinat în proiectele cu finanțare derulate. Discuțiile au fost constructive și s-au făcut multe propuneri bune care vor fi luate în considerație pentru modificarea metodologiei pe anul 2012.

Alina Pencu (stânga), Rodica Puiu și Sorin Moldovan, ANST
Alina Pencu (stânga), Rodica Puiu și Sorin Moldovan, ANST
Reprezentanții DJT și ONGT din zona Moldovei
Reprezentanții DJT și ONGT din zona Moldovei

Sărbătoare cu voluntari la DTS

No comment
No comment

Asociația „Potpourri”, voluntarii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret şi partenerii săi au fost invitaţi la o seară a voluntarilor la Centrul de Tineret Focşani.

Acţiunea a avut loc în urmă cu câteva zile, iar fiecare grup şi-a prezentat activitatea de voluntariat pe anul 2011 sub forma unui material în power point alături de raportul activităţii de tineret al direcţiei.

În plus, ne-am simțit bine și a fost ca un preambul frumos de sărbători. Am primit în dar și tricouri și pixuri, mici cadouri care să te facă bucuros.

Mic și mare, nu a contat, important a fost….sentimentul.

PROGRAM ACTIVITĂȚI „VOLUNTARI  2011”

–      Realizarea unei seri cultural-artistice pentru voluntarii și partenerii DJST

–      Prezentarea activității de tineret a DJST Vrancea – 2011, conform Raportului solicitat de către ANST,

Prezentările power point
Prezentările power point

Prezentări grupuri voluntari în power point:

a)      Liceul „E. Botta”-„voluntari în liceu”

b)      Liceul Pedagogic „S. Haret”-„voluntar la DJST”

c)      Școala Postliceală Sanitară „C.Davila”- „violența în familie”

d)     CN Unirea – „spirit de artist”

e)      CN „Al. I. Cuza”- „fidelitate”

f)       Școala Postliceală Sanitară Hipocrate –„prevenire HIV”

Voluntari și colaboratori
Voluntari și colaboratori

Participare ONGT:

a) Fundația pentru Tineret-Educație-Viitor-Vrancea România

b) Asociația „Rom pentru rom”

c) Asociația ARDOR Moldova

d) Asociația „Potpourri”

e) Clubul IMPACT al Lic. Teoretic „E.Botta”

f) Asociația „Milcovia”

g) Asociația Centrul de Voluntariat Vrancea

Acordarea diplomelor pentru implicare în activitățile de tineret.

Compartimentul de tineret, expert tineret, Lia Cazacu

Preș. Asociația Potpourri, Anamaria Cătănoiu

Întâlnirea ONGT din Vrancea

DTS Vrancea
DTS Vrancea

Daniel Gongu, Director DTS (stânga)
Daniel Gongu, Director DTS (stânga)
Lia Cazacu (stânga), Cristina Olaru, Anamaria

Lia Cazacu, DTS Vrancea, Anamaria Cătănoiu şi Cristina Olaru (spate stânga)

Lia Cazacu, DTS Vrancea, Anamaria Cătănoiu şi Cristina Olaru (spate stânga)